چیلر هوایی با کمپرسوراسکرالo از ظرفیت 3.5 تن تا 10 تن تبرید
o استفاده از کمپرسور اسکرال با برند معتبر با کارکردی نرم و بی صدا
o بهره برداری آسان و طول عمر بالا
o قابلیت طراحی و ساخت با مبردهای مختلف نظیر R22 ، R407، R134 و ...
o سیستم کنترلی هوشمند با قابلیت اتصال به BMS (آپشنال)
o آمپر استارت پایین به علت راه اندازی نرم و تدریجی
o قابلیت نصب بر روی بام، بالکن ، حیاط یا هر مکانی که امکان تهویه هوا و دسترسی آسان داشته باشد
o امکان طراحی خروجی هوای فن به صورت مورب ، روبرو زن یا بالا زن بر اساس نیاز مشتری
o امکان طراحی به صورت هیت پمپ بر اساس نیاز مشتری